top of page

Certifikimi i punimeve, vërtetimeve, arkivimit dhe autorizimeve

Për të marrë vërtetimin zyrtar të veprave të Ciccozzi

Certifikata të origjinalitetit dhe autorësisë së veprës;
Certifikimi i çertifikatave në arkivin zyrtar historik të artistit;
Kërkesa për vepra të porositura (piktura dhe skulptura) - Artisti rezervon kohën dhe metodën për kthimin e veprës.
Kërkesë për punë me hua për ekspozita, organizata ose shoqata private.

Kostot e shërbimit përballohen nga aplikuesi.

Në rast se një ose më shumë vepra janë pasuri që i përkasin një galerie arti, një organizatë ose një koleksion privat, të gjitha procedurat për kërkesën autentike do të vendosen, kur është e mundur. Për pëlqimin ndaj kërkesës për hua të Punëve të Artit dhe Pëlqimit për publicitetin e pamjeve ose informacionit (neni 35 i Dekretit Legjislativ Nr. 33, 14 Mars 2013).
Dërgoni kërkesën në: ciccozzigiancarlo@gmail.com
Për detaje dhe sqarime të mëtutjeshme: telefon: +39 346.8386560
Uebsajti: www.giancarlociccozzi.com

bottom of page